Doğumdaki kaplanlar

İnsan evrimini inceleyen bilim adamları 1974 yılında Etiyopya’da 3.7 milyon yaşında, o tarihe kadar bulunan en eski kadın olan Doğu Afrikalı Australofitekus afarensis’i buldular. Yaktıkları kutlama ateşinin etrafında söyledikleri Beatles şarkısından esinlenerek de kendisine “Lucy” ismini koydular.   Lucy aynen...
imagesCAADU079

Do?urmak Bu Kadar m? Zor?

Yüzy?llard?r do?uruyoruz,do?uyoruz.?imdi neden bu i? bu kadar zor,bu kadar korkutucu oldu?Sistem bizi esir ald?,parma??nda oynat?r duruma dü?ürdü.Kad?nl???m?z,do?urganl???m?z sanki biz do?urmay? beceremiyormu?uz gibi neredeyse elimizden al?nd?. Doktorlar?n i?ine sezaryen geliyor,özel hastaneler annelere en güvenli do?umun sezaryen oldu?unu yay?yor,zaten herkes korkuyor.Sonuç y?llard?r...
images-1-1

Do?um Yapma Korkusu

Bilinçalt?n?n derinliklerinde bulunan do?um yapmak korkusu, ya?an?lan çevrenin etkileriyle,hikayeleriyle beslenen psikolojik bir rahats?zl?kt?r. Ya?an?lan ülkenin sosyal ve kültürel yap?s?, anneden k?z?na geçen do?um yapma korkusu tokofobiyi nesilden nesile ta??r. “Tokos” Yunancada do?um demekmi?. Fobiyi zaten biliyoruz, tokofobi ad? oralardan geliyormu?....

Do?al Do?umdan Korkma

Bugün do?um korkular? konusunda yazmak istedim. Asl?nda beni buna iten do?umuna kat?laca??m bir annenin 38. haftadaki doktor kontrolü sonras? beni aramas? ve doktorunun söylediklerinden korkuya ve ku?kuya kap?ld???n? anlatmas? oldu. ?lk bebe?ini sezaryenle dünyaya getiren annemiz, doktorunun desteklemesiyle gebeli?i süresince,...