Do?al Sezaryen

Herhangi bir nedenden dolay? sezaryen olmak zorunda kal?rsan?z hemen korkuya, üzüntüye kap?lmay?n. Hala bebe?inizin dünyaya yumu?ak bir ini? yapmas?n? sa?layabilirsiniz. ??te örne?i… Yukar?daki videoda anne-bebek odakl?,do?al sezaryen yöntemini benimsemi? bir klinikte yap?lan sezaryen ameliyat sürecini izleyebilirsiniz. Neden bizim doktorlar?m?zda ayn?...