Beynini kullan

Hayat?n her alan?nda, s?navlarda, yemek yaparken, hasta oldu?umuzda, bilmedi?imiz bir adresi ararken yeterli ve do?ru bilgiye sahip olmam?z, ya?ad???m?z olay hakk?nda bilinçli kararlar vermemizi kolayla?t?r?r. Kaybolmu?sak ve gidece?imizi adresi bilmiyorsak ve daha önce oraya hiç gitmediysek, yol tarifi almad?ysak, telefonumuzun...