93660867219952896_k7G7fKiB_c

Do?um Korkular?m?z

Gözlerinizi kapat?n ve do?um yapaca??n?z günü dü?ünün. Neredesiniz, yan?n?zda kim yada kimler var, nas?l bir ortamdas?n?z, do?uran sizi nas?l hayal ediyorsunuz ?  Ço?umuzun ba?kalar?na bile anlatamad???m?z ya da fark?nda olmad???m?z, üzerini örttü?ümüz, görmezden geldi?imiz korkular?m?z var. Do?um yapmakta hamile bir...