Doktorlarda insan

Doktor olmak yedi yirmi dört çal??makt?r. Özel hayat?n?n olmamas?d?r. Kafana esince her?eyi b?rak?p gidememektir. Gece telefonunu kapatamamakt?r. Doktor oldu?unu ö?renen her insan?n senden ayak üstü muayene istemesi, ilaç sormas?, halas?n?n k?z?n?n hastal???n? anlatmas? demektir. Omuzlar?n?zda bir insan?n hayat?n? ta??rken stresinizi...