E?itim ?art

Bir ?ekilde yolunuz ba??ms?z do?uma haz?rl?k e?itimlerinden birine dü?erse ta??n alt?na elinizi sokmak zorunda kalacaks?n?z demektir. Ba??ms?zdan kast?m hastane d???nda verilen e?itimlerdir. Bu tarz e?itimler daha tarafs?z, objektif bilgi alabilece?iniz, size bir?eyleri dikte etmektense içinizdeki gücü uyand?rmaya çal??an, korkutmadan cesaret...