Çat? darl???

Çat? muayenesi gebeli?in 37. haftas?ndan sonra yap?lan, bebe?in kilosu ile geçece?i yolun yani kemik yap?n?n uyumunun kontrol edildi?i vajinal muayeneye verilen isimdir. Jinekolojik muayene masas?nda, doktorun ya da ebenin iki parma??n? vajinadan sokarak pelvis kemiklerini kontrol etmesi ?eklinde yap?l?r. Oldukça...