images-1-1

Do?um Yapma Korkusu

Bilinçalt?n?n derinliklerinde bulunan do?um yapmak korkusu, ya?an?lan çevrenin etkileriyle,hikayeleriyle beslenen psikolojik bir rahats?zl?kt?r. Ya?an?lan ülkenin sosyal ve kültürel yap?s?, anneden k?z?na geçen do?um yapma korkusu tokofobiyi nesilden nesile ta??r. “Tokos” Yunancada do?um demekmi?. Fobiyi zaten biliyoruz, tokofobi ad? oralardan geliyormu?....