Do?al do?umdan korkmay?n

Birlikte çal??t???m annelerin ço?u üniversite mezunu, kariyer sahibi, pek çok konuda bilgi sahibi güçlü kad?nlar ama i? hamilelik ve özellikle do?um konusuna gelince küçük bir k?z çocu?una dönü?üveriyorlar. Bu konudaki yanl?? bilgileri veya bilgisizlikleri, etraftan kulaklar?na f?s?ldanan hikayelerle güçlenip kalplerine,...
images

Son Gözdemiz Epidural

Siz doktorunuza bebe?inizi normal yollarla dünyaya getirmek istedi?inizi söyledi?inizde çok yüksek ihtimalle, “Tabi ki epidural kullanacaks?n dimi?”, “Böyle bir teknoloji varken bunu kullanmamak aptall?k olur. “Sen kateteri takt?r da nas?l olsa epidural al?caks?n” ya da do?umuna kat?laca??m bir annenin doktorundan...