93660867219952896_k7G7fKiB_c

Do?um Korkular?m?z

Gözlerinizi kapat?n ve do?um yapaca??n?z günü dü?ünün. Neredesiniz, yan?n?zda kim yada kimler var, nas?l bir ortamdas?n?z, do?uran sizi nas?l hayal ediyorsunuz ?  Ço?umuzun ba?kalar?na bile anlatamad???m?z ya da fark?nda olmad???m?z, üzerini örttü?ümüz, görmezden geldi?imiz korkular?m?z var. Do?um yapmakta hamile bir...
kjbkhb

Stüdyomuzu tuttuk :)

Sonunda stüdyomuzu kiralad?k,üzerimizden büyük bir yük kalkt?.Ku? gibi hafifledim. Her?ey gönlümüzden geçti?i gibi ilerliyor,iyi insanlar kar??m?z? ç?k?yor,in?allah böyle de devam edecek. Ufuk’la hayat?m?zdaki fazlal?klar? at?p,yepyeni bir ba?lang?ç yapmaya karar verdi?imizden beri bazen gergin,bazen bu balonlar gibi mutlu günler geçiriyoruz.Bizim için...