IMG_3118

Doula inzivam?z

Harika bir hafta sonu geçirdim. Doula e?itimimizin son aya??n? Bolu’da, Sima arkada??m?z?n yayla evinde yapt?k. Hepimiz heyecanla 5 may?s? bekliyor ve haz?rlan?yorduk. Doula bohçam?z, Sevgili Doula Arkada??m mektuplar?, yalan defterleri, arkada?lara doula boncuklar? ve daha neler neler… Ödevler yap?lm??, çantalar...