Lohusa ziyareti

Geçti?imiz Cumartesi gecesi çok güzel bir do?uma destek oldum. Do?um Avc?lar Hospital’da oldu ve doktorumuz Sevgili Tülay Egeli’ydi. (Gerçekten çok tatl?, s?cac?k, annenin seçimlerine sayg?l? bir doktordu.) Bettina anne harikalar yaratt?. Hikayesini en k?sa zamanda sizlerle payla?acak. Bende bugün onlara...

Lohusa durumu

Geçti?imiz per?embe Yenido?an ve Çocuk Hastal?klar? Uzman? Dr. Gülnihal ?arman’?n harika bir e?itimine kat?ld?m. Yakla??k birbuçuk, iki y?l kadar önce emzirmede ya?anan sorunlar ile ilgili farkl? bir e?itimine daha kat?lm?? ve Gülnihal Han?m’a bay?lm??t?m. Ülkemizdeki ço?u doktordan farkl? olarak kendisini...