Do?umda Masaj

Do?umda rahatlat?c? masaj nas?l yap?l?r? Do?umda annelere yard?mc? olman?z için el ve ayaklar?na basit masajlar yapman?z, onlara sar?lman?z bazen sadece dokunman?z bile yeterli!!! Videoda da anlatt??? gibi minik masaj aletleri, tenis topu, kutu me?rubat yard?m?yla masajlar uygulayabilirsin. Masajlar? annenin sevdi?i...

Perine Masajı

Merhaba epizyotomi ile ilgili yaz?mda perine masaj?n?n epizyotomi ve do?um s?ras?nda perine bölgesinde olu?abilecek do?al y?rt?klar? büyük ölçüde engelleyebildi?inden bahsetmi?tim. ?imdi bir bakal?m bu masaj nas?l yap?l?yor? Perine masaj?n?n nas?l yap?laca??n? video detayl? bir ?ekilde aç?kl?yor.   Perine dedi?imiz yer anüsle...