Do?al Sezaryen

Herhangi bir nedenden dolay? sezaryen olmak zorunda kal?rsan?z hemen korkuya, üzüntüye kap?lmay?n. Hala bebe?inizin dünyaya yumu?ak bir ini? yapmas?n? sa?layabilirsiniz. ??te örne?i… Yukar?daki videoda anne-bebek odakl?,do?al sezaryen yöntemini benimsemi? bir klinikte yap?lan sezaryen ameliyat sürecini izleyebilirsiniz. Neden bizim doktorlar?m?zda ayn?...

Yürüyün,Hareket Edin,Pozisyon De?i?tirin

Do?um sürecinizde hareketli olman?z,yürümeniz hem do?umun h?zlanmas?n?,bebe?in daha çabuk a?a??ya inmesini,hem de do?um sanc?s?yla daha kolay ba? etmenizi sa?lar.Yap?lan ara?t?rmalar sürekli yata?a ba?l? olan annelerin,do?um sanc?lar?n? çok daha fazla hissetti?ini göstermektedir.En önemli nokta içgüdülerinizi takip edip,bedeninizin,nefesinizin fark?nda olmak.Sanc? s?ras?nda bedeninizi...