Verniks, mucize krem

Bebekler do?duklar?nda kirli olmazlar, yani do?ar do?maz acele y?kanmalar?na gerek yoktur. Hatta bazen onlar? y?kamak, y?kamamaktan daha zararl? olabilir.  Art?k eskilerde kalm?? bir gelenek olan yenido?an?n y?kanmas?, günümüzde ço?u hastanede yap?lm?yor. Nedeni ise; hipoterminin sa?l?kl? bir bebe?i bile sorunlu hale...