Bir yere gitmedim, buraday?m…

Herkese merhaba,
Bu aralar bloguma s?k s?k yazam?yorsam, bo? bo? doland???m? sanmay?n. Hayallerimi süsleyen görüntü her ne kadar ?irin bir sahil kasabas?n?n ak?am ?l???nda hama??ma yatm?? sallanmak, tropikal bir adada sahile yay?l?p bütün gün masaj yapt?rmak olmak olsa da, ben ful tempo çal???yorum.
Yaz aylar?n?n yakla?mas?n?n, havalar?n ?s?nmas?yla k?yafetlerin azalmas?n?n tela??na kap?lan ö?rencilerim pilates a?k?yla yan?p tutu?uyor. Anlayaca??n?z bu aylar itibariyle yakla??k haziran sonuna kadar derslerim oldukça yo?un geçer. Sabah 08:00, ak?am 21.00 stüdyoday?m…
Bunun yan?nda do?umlar?na girece?im annelerim var, onlar?n do?um çal??malar? tüm h?z?yla sürüyor. Mesela bugün, yapt???m doula çekili?inin ilk talihlisi Zuhal‘le ilk çal??mam?z? yapt?k. K?sa zaman?m?z olsa da oldukça verimli geçti?ini dü?ünüyorum. Zuhal hamileli?inin 40. haftas?n? ya??yor, bakal?m ba?ka bir çal??ma yapabilecek miyiz?
Bu bahar benden haberler bitmiyor, her sal? yay?nlanan yeni yaz?lar?m? HT hayat ‘tan takip edebilirsiniz.
Bütün bunlar?n yan?nda kocamla, ailemle, arkada?lar?mla ve kedilerimle ilgilenmeye, kitap okumaya, film seyretmeye, d??ar? ç?k?p gezmeye, yemek yapmaya, evi temiz tutmaya, gelen maillleri cevaplamaya, haftal?k yaz?m? yazmaya, kendime vakit ay?rmaya çal???yorum.
Zaman h?zla ak?p gidiyor, 24 saat bu aralar bana yetmiyor…
Bi ara hep beraber bir dursak diyorum, bir dinlensek…
Olmaz m??

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.