Bugün Güzel bir Gün

Herkese günayyd??nnn :))
Bu sabah harika uyand?m, güne?li so?uk günleri seviyorum. Erkenden kalk?p 08:00 dersime geldim ama ö?rencim ortada yok, san?r?m s?cac?k yata??nda uyuyakald?…
Bugün harika bir toplant?ya kat?laca??m, konumuz emzirmeyi rahatlatmak.
Bakal?m neler ö?renece?iz…
Ço?u doula arkada??mda bu toplant?da olacak. Biz doulalar emzirme dan??man? de?iliz ama ald???m?z e?itim içinde emzirme ile ilgili ö?rendi?imiz bilgiler sayesinde anneye emzirmeye ba?lamas?nda yard?mc? olacak ufak detaylar, emzirme pozisyonlar?, rahatlat?c? teknikler ve daha pek çok detay hakk?nda bilgilendiriyoruz. En önemlisi emzirmenin do?all??? ve içgüdüsel taraf?n? annelerde uyand?rmaya çal???yoruz. Zaten tüm malzeme elimizde :))
Ö?rendi?im yeni bilgileri en k?sa zamanda payla?aca??m…
Herkese kucak dolusuuu sevgiler, öpücüklerrr :)))
Özge
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.