Do?al Sezaryen

Herhangi bir nedenden dolay? sezaryen olmak zorunda kal?rsan?z hemen korkuya, üzüntüye kap?lmay?n. Hala bebe?inizin dünyaya yumu?ak bir ini? yapmas?n? sa?layabilirsiniz.
??te örne?i…
Yukar?daki videoda anne-bebek odakl?,do?al sezaryen yöntemini benimsemi? bir klinikte yap?lan sezaryen ameliyat sürecini izleyebilirsiniz.
Neden bizim doktorlar?m?zda ayn? hassasiyeti göstermiyor diye dü?ünmeden edemiyorum.
Not:Videoyu rahatl?kla izleyebilirsiniz, rahats?z edici görüntüler yok  😉
Sevgiler 
Özge

                                                                                          
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.