Doğum başladı!

Do?um ba?lad?!

Mumlar?m?z? yakt?k, fatman?n elini güzel dileklerle suya b?rakt?k…

Bir önceki yaz?mda bekledi?im do?umlar?n oldu?undan bahsetmi?tim. ??te onlardan biri dün gece ba?lad?. ?imdi Fulya Ac?badem Hastanesindeyiz. Henüz aktif do?um ba?lamamad?, aktif do?uma geçmeden ?imdi güç toplama ve dinlenem zaman?… Bunun için anne önce kahvalt?s?n? etti ve sonra da uyku moduna geçti. Bende f?rsattan istifade cep telefonumdan bu yaz?y? eklemeye karar verdim.

?imdi size Fulya Ac?badem ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Bu hastanenin 6. Kat? do?uma ve bebeklere ayr?lm??. Bu hastanede do?al do?um fazlaca yap?ld???ndan hastane personeli do?um sürecine gayet sayg?l?. Do?umhane, bebek odas?, odalar, sanc? odas? (her?ey güzelde su odan?n ad?n? bir de?iltirin yahu) hepsi ayn? katta. Odalar oldukça ferah. Normal do?umda gün ve saat ayarlamas? yap?lamad???ndan ?ans?n?za hangi oda bo?sa ona yerle?iyorsunuz. Bizim de ?ans?m?za suit oda dü?tü.

Fulya ac?badem hastanesi

Buras? suit odan?n misafir bölümü

Odan?n di?er bölümüde bu kadar geni? ve ferah. Misafir bölümünün ayr? giri? kap?s? ve tuvaleti mevcut.

Anneler tam aç?kl?k olana kadar odalar?nda kalabiliyor. Doktorumuz anne ve bebe?e ve do?umun do?all???na sayg? duyan biri oldu?u için gayet rahat bir süreç ya?ayoruz. Annenin suyu gece geldi?i halde kimse tela?l? de?il. Do?um dalgalar? henüz yo?unla?mad?. Yemek ve içmek serbest. Yani do?um için olukça rahat bir ortam var.

Ben hastaneye geldi?imde ba?ka bir anne odas?nda diz dirsek pozisyonunda do?um yapt?. Doktor seçimi i?te buralarda önem ta??yor. Doktorunuz izin verirse istedi?iniz, rahat etti?iniz pozisyonda do?um yapabilirsiniz.

Bu hastanenin bir güzel yan? da, do?um sonras? anne ve bebek ayr?lm?yor. Demin gerçekle?en do?umda bebek annesinden hiç ayr?lmad? ve bebe?in tüm kontrolleri odada yap?ld?. Ne güzel de?il mi…

Yine ayn? ?eyi tekrar edece?im. Bu hastanede do?uran her kad?n ayn? ?ekilde do?um yapmayabilir ama bilim ki Fulya Ac?badem’in personeli do?um sonras? bu uygulamalara aç?k. Siz talep ederseniz onlarda uygulayacakt?r ve etmezseniz belki rutin prosesedürlere mecbur kalabilirsiniz.

Bu hastanede ho?uma gidem bir?eyde, do?umhanenin odalarla ayn? katta olmas?. Mesela geçen hafta Atakent Ac?badem Hastanesindeydim, oran?n do?um kat? 8 ve do?umhane -2 de. Yani yepyeni bir hastane ve ne gerek var araya bunca kat koymaya…

?unu da bilmenizi isterim her Ac?badem’in do?uma yakla??m? ve rutin prosesürleri farkl?. Atakent ve Fulya aras?nda da?lar kadar fark oldu?unu söyleyenilirim.

Fiyatlara gelince bir Amerikan kadar pahal? olmad???n? söyleyebilirim. Yakla??k 4000 tl civar?nda ve her hastanede oldu?u gibi pazarl?k pay? var. 😉

?imdi annenin yan?na gitmeliyim. ?yi dileklerinizi, güzel enerjilerinizi bize ve bugün do?an bebeklere, do?um yapacak annelere yollay?n.

Di?i enerji güçlüdür, yarat?c?d?r. Biz uzaktanda sizi hissederiz…

 

 

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

11 Yorum

 1. Ceren :

  Özge Han?m merhaba, umar?m s?k?nt?s?z ve tamamen do?al bir do?um gerçekle?tirirsiniz. Sormak iistedi?im bir konu var. 4000 TL fulya ac?badem iiçin mi geçerli?

  • Özge Dündar Ta?k?n :

   Harika bir suda do?um oldu. Tamamen müdahalesiz en do?al?ndan;) Benim bir tan?d???m 4000 tl den de az ücretle Fulya Ac?badem’de do?um yapt?. Gerçekten pazarl?k yap?labiliyomu?. Tabi doktoru d??ar?dan getirirseniz onun ücreti ekstra oluyor. Bence gidin sorun 😉

 2. Ceren :

  Ne mutlu size Özge Han?m, annemiz ad?na çok sevindim. Dar?s? ba??ma :) biz atakent ac?bademden 17000 tl fiyat ald?k elbette pazarl?k yapt?k ama dedi?iniz fiyatlarda de?il :) özel sa?l?k sigortam?z yok. Bu 4000 tl sigortas?z fiyatsa yar?n gidip fulya ac?bademle konu?aca??m çünkü müdehalesiz do?umu çok istiyorum.

  • Özge Dündar Ta?k?n :

   Asl?nda do?umda müdahale olup olmamas? doktorla alakal?d?r. Yani siz tercihlerinizi yapar, do?uma haz?rlan?r ve doktorunuzu iyi seçerseniz do?umda gereksiz yer uygulanan rutin müdahalelerden kaç?nm?? olursunuz. Hastane seçimi ise bence do?um sonras? bebe?e yap?lan müdahaleler ve anne bebek ayr?lmas?n? önlemek, ten tene temas? sa?lamak için önemlidir. Umar?m iyi bir fiyat al?rs?n?z ama dedi?im gibi i? doktorda bitiyor. K?smet olursa bu günlerde atakent ac?badem de de do?uma girece?im. Yorumlar?m?z yazar?m.
   Sevgiler 😉

 3. deniz onar :

  merhabalar özge han?m . yaz?lar?n?z? ?imdi okudum . bir?ey dan??mak istiyorum .hastaneyi öylesine güzel anla?m??s?n?z ki , ve her ac?bademin bile ayn? olmad???na de?inmi?siniz. sormadan edemeyece?im . ben 21 haftal?k gebeyim . do?umumu da Kadiköy (ac?badem) Ac?badem Hastanesinde yapaca??m .
  acaba burdaki uygulamalar ve prosüdürler hakk?nda bilginiz varm? ? normal do?uma bak?? aç?s? personellerin ilgilisi vs ? can? yürekten normak do?um istiyorum çünkü ve hastane seçiminde de çok tedirgindim. buarada doktorum cem öncülo?lu olacak. bilgileriniz var ise bana aktar?rsan?z çok sevinece?im.te?ekkürler ?imdiden

  • Özge Dündar Ta?k?n :

   Merhaba Deniz Han?m, ben daha önce Kad?köy Ac?badem hast hiç do?uma kat?lmad???m için bir yorum yapamayaca??m. Zaten önemli olan sizin isteklerinizi ve tercihlerinizi hastane ve doktor ne kadar destekliyor. Tüm bunlar? doktorunuzla payla??rsan?z eminim sizi ayd?nlatacaklard?r. Güzel do?umlar dilerim.
   Sevgiler

 4. Feyza :

  Merhaba Ozge Hanim;

  Postun uzerinden uzun zaman gecmis olsada bebisiniz hayirli olsun…Rabbim anne ve babasina bagislasin saglikla huzurla insallah. Sormak istedigim bir kac soru var; Oncelikle doktorunuzun ismi nedir? Ikinci sorum ise suda dogum icin hastanenin imkanlari teknolojisi ne seviyededir?

  Tesekkurler

 5. S?rma :

  Merhaba Özge Han?m,

  Acaba hiç Bahçelievler Memorial Hizmet Hastanesinde do?um yapt?rd?n?z m?? Ben de normal do?um çok istiyorum ve sizinle birlikte haz?rlanmak istiyourm. Bu yüzden hastanelerin tavr? benim için çok önemli..

  • Özge Dündar Ta?k?n :

   Merhaba, söyledi?iniz hastanede hiç do?uma kat?lmad?m. Doktorunuzla konu?man?z? ve do?um kat?ndaki ebelerden do?umlar?n nas?l oldu?una dair sorular sorarak bilgi alman?z? tavsiye ederim. Doktor seçimi çok önemli… Do?uma haz?rl?k e?itimi alman?z? da öneririm. Bu sayede do?ru sorular? sorabilir ve kendinize uygun doktor ve hastane seçimini daha do?ru yapabilirsiniz.
   sevgiler

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.