Doguma haz?rl?k egitmeni oluyorum

Geçti?imiz hafta sonu “?stanbul Do?um Akademisinin” düzenledi?i, Do?uma Haz?rl?k E?iticisi ve Doula E?itimim ba?lad?.

Bana göre do?uma haz?rl?k e?itimimin ilk modülü oldukça h?zl? geçti. Uzun kurs saatleri merak etti?im konular? içerdi?inden yorulmadan, s?k?lmadan dinledim, yeni yeni insanlarla tan??t?m…

Kursa kat?lanlar?n meslek yelpazesi oldukça geni?ti. Doktorlar, ebeler, hem?ireler, bankac?lar, yoga e?itmenleri, psikologlar (dahas? da var ama akl?mda bu kadar kad? :) ve benim gibi bir tanede doula arkada??m, do?uma haz?rl?k e?itmeni ve doula olmak için yerlerimizi alm??t?k.

Sevgili Dr. Hakan Çoker ve Uzman Psikolog Ne?e Karabekir ile 2010 y?l?nda yine verdikleri bir e?itim s?ras?nda tan??m??t?m ve o zaman doula olmaya karar vermi?tim. Do?um yolunda ilerlerken yine ?DA’da bir e?itim almak k?smet oldu.
Eminin onlardan ö?renece?im çok ?ey var… 

Do?uma haz?rl?k e?itmeni, doula özge dündar ta?k?n

Do?uma haz?rl?k e?itmeni oluyorum

 

 

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.