Do?umda ?laç D??? A?r? Kesiciler Çal??mam?z

Herkese merhaba,
2 ?ubat cumartesi günü düzenledi?im “Do?umda ?laç D??? A?r? Kesici Yöntemler” çal??mam?z oldukça verimli geçti. 
Kat?lan tüm annelere buradan tekrar çoook te?ekkür ediyorum.
Bir grupla çal??mak oldukça enerji dolu oluyor, anneler birbirlerinden güç al?yor, ak?llara gelmeyen sorular, a?r? kesici yöntemleri çal???rken bu yöntemleri kolayla?t?r?c? kelimeler, duygular ortaya ç?k?yor. 
Do?um dalgalar?yla ba?a ç?kmak her kad?n?n yapabilece?i, do?al bir eylem. Biz bu çal??mada sadece güncel hayat?n karma?as?nda unuttu?umuz, es geçti?imiz bedenimizle bir ba? kuruyoruz. Zaten hepimizde var olan ac?yla ba? etme yöntemlerine yenilerini ekliyoruz. Zihinlerimizin nas?lda ac?yla, a?r?yla ba?a ç?kabilecek ?ekilde yönetilece?ini ke?fediyoruz. Birbirimize güç vererek, pozitif do?umlar için yürekleniyoruz.
Tarihi uymayan, çal??madan geç haberdar olup kaç?ran yada tekrar kat?lmak isteyen anneler için en k?sa zamanda yeni bir çal??ma tarih olu?turmaya çal??aca??m.
Herkese kucak dolusu sevgiler :)

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.