Do?umda Lamaze Felsefesi

*Do?um normal,do?al ve sa?l?kl?d?r.
*Do?um tecrübesi anneyi ve ailesini derinden etkiler,
*Kad?n?n do?al dürtüleri do?umu yönlendirir.
*Kad?n?n do?umda kendine güveni ve ba?ar?s?, sorumlulu?u alan profesyoneller ve do?um yap?lan yere ba?l? olarak artabilir veya azalabilir.
*Kad?nlar?n do?umda rutin müdahalelere gerek kalmadan do?al do?um hakk?d?r.
*Do?um do?al ve güvenilir bir eylemdir.
*Kad?nlar do?um e?itimi sayesinde sa?l?klar? ile ilgili kararlarda bilinçli tercih yapacak ve sorumlulu?u alacak ?ekilde e?itilmelidir.

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.