Do?umda Pilates Topu

Eminim ço?unuz baz? annelerin do?umlar?nda kocaman bir pilates topu kulland?klar?n? duymu?sunuzdur. Peki ne i?e yar?yor, neden kullan?l?yor biliyor muyuz? K?saca bahsedeyim;
Birinci evrede yani serviks (rahim a?z?) aç?l?rken hareketli olman?n önemini daha önce anlatm??t?m. Biz yerçekimini kullanabilece?imiz hareketler yapt???m?zda bebe?imizin vücut a??rl??? ba??n?n bask?s?yla serviks üzerine bask? yaparak aç?lmay? h?zland?r?r. ??te tam da istedi?imiz bu de?il mi?
Diz üstü durmakla, öne e?ilmekle, bebek ve plasentaya daha iyi kan ak??? olur ve güzel oksijen alan bebek strese girmez.
Pelvis (kalça kemi?i), sakrum oynakt?r geni?leyebilir. Onun da kendi içinde eklemleri vard?r. Bebe?inizde kalça kemi?inizin içinden geçerek do?ar. Yani ne yapaca??z, kalçay? oynataca??z ki bebek kolayl?kla a?a?? insin, rotasyonunu güzel yaps?n.
Bir güzel haber daha var. Do?um dalgalar?n? s?rt üstü yatarak kar??lamazsan?z eklem ve sinirlere daha az bas? olur dolay?s?yla çok daha az s?rt a?r?s? hissedersiniz.
Do?umda pilates topu

Öne do?ru e?ilmek belinizi rahatlat?r, masaj için uygun bir pozisyondur.

Pilates topuna oturmak gerçekten çok rahatt?r, belinizdeki ve kalçan?zdaki tüm stresi al?r. Üzerinde sallanmak nefesle beraber sizi hafifçe meditatif bir hale sokar ki bu hal do?uma çok yard?mc?d?r.
?lla üzerine oturmaya da gerek yok. ?sterseniz topu yata??n?z?n üzerine koyup ayakta durarak topa sar?labilirsiniz.
Do?umda Pilates Topu

Topu yata??n üzerine koyabilirsiniz.

Her hastanede pilates topu olmayabilir. Do?umdan önce doktorunuza sorabilir yoksa kendi topunuzu hastaneye götürebilirsiniz. ?nan?n bo?una ta??nm?? bir ?ey olmayacak. Bu topu alt?na bir havlu sererek du?a da sokabilirsiniz. Suyun rahatlat?c? etkisinden yararlanmak harika gelir. Topunuza oturun ve ?l?k bir su aç?n. ?stedi?iniz gibi hareket ederken, ?l?k su sizi oldukça rahatlatacakt?r. Konfor sa?lamak sizin elinizde… Unutmay?n yata?a ba?l? kalmak, hareket etmemek do?um sanc?lar?n? daha yo?un hissetmenize neden olur.
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.