Do?umdan Hemen Sonra Ten Temas?n?n Önemi

Bebe?inizin hayat?n?n en az?ndan ilk iki saatinde, ç?plak veya alt?nda sadece bezi olan bebe?iniz ç?plak teniniz üzerinde,ikiniz koyun koyuna birlikte olmay? hak ediyorsunuz, buna ihtiyac?n?z var. E?er bir gömlek veya sabahl?k giyiyorsan?z, önünü aç?verin. Rahatça arkaya yaslan?n ve b?rak?n yer çekimi bebe?inizi sizin üzerinizde tutsun; s?rtüstü yatman?za gerek yok. Tek ihtiyac?n?z, ikinizin üzerinde bir battaniye olmas?… Say?s?z çal??ma, bu ten tene temas?n önemini gösteriyor. Ölçümler, merhemler her?ey bekleyebilir. Bu sizin zaman?n?z. ?kinizin de hayat?nda bir kez ya?anacak. Ve ikinizin de hayat?n? ?ekillendirebilir. Bu sizin hakk?n?z ve bebe?inizin de bekledi?i, ihtiyaç duydu?u bu…
Do?umdan hemen sonra ten tene temas?n ?u noktalarda faydas? olur;
*Bebe?inizin kalp at?? h?z?n?, nefes al?p veri?ini ve s?cakl???n? sabitler.
*Sonraki dönemlerde lo?usa sendromunu ve do?um sonras? depresyonu önler.
*Bebe?inizin stresini azalt?r. (Hay?r a?lamak bebe?inizin ci?erlerini açmaz, kalbini ve beynini yorar).
*Bebe?inizin t?bbi süreçlerden kaynaklanan a?r?s?n? azalt?r.
*Sizin stresinizi azalt?r.
*Bebe?inizle aran?zdaki etkile?imleri art?r?r.
*Emzirme olas?l???n? ve süresini art?r?r.
Kaynak: Emzirme Sanat?- La Leche League International.
Diane Wiessinger, Diana West, Teresa Pitman

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.