Do?urmak Bu Kadar m? Zor?

Yüzy?llard?r do?uruyoruz,do?uyoruz.?imdi neden bu i? bu kadar zor,bu kadar korkutucu oldu?Sistem bizi esir ald?,parma??nda oynat?r duruma dü?ürdü.Kad?nl???m?z,do?urganl???m?z sanki biz do?urmay? beceremiyormu?uz gibi neredeyse elimizden al?nd?.
Doktorlar?n i?ine sezaryen geliyor,özel hastaneler annelere en güvenli do?umun sezaryen oldu?unu yay?yor,zaten herkes korkuyor.Sonuç y?llard?r sanki çok normalmi? gibi fön çektirerek,tarih al?narak yap?lan sezaryen ameliyatl? do?umlar.
Biraz biz suçlu,biraz doktorlar,biraz bu düzen…
Bazen dü?ünüyorum,normal do?umda iplerin annenin elinde oldu?unu ö?rendik,peki bu anne normal do?uma hiçbir ?ekilde haz?rlanmad?ysa,anneye destek olacak bilinçli ki?iler yoksa,korkuya,endi?eye bürünmü?,mahremiyet olmayan güvensiz bir ortamsa do?um alan?,bu kad?n nas?l do?ursun.Sonuç olarak zorla do?urtulan,bolca medikal müdahaleli,sevgisiz,desteksiz do?umlar.Anne bilinçsizse,doktor ne yaps?n???
Tabiki sonunda ne diyoruz;;
(suni sanc?,epidural,sürekli nst,serum,aç b?rak?lan,yata?a ba?l? kalm?? hareket özgürlü?ü k?s?tlanm?? anne,kalabal?k,epidural,yükses ses,yo?un ???k,epizyotomi,vakum,forceps,sezaryen,kristaller manevras? olsada vs.vs.)”önemli olan annenin ve bebe?in sa?l???…”
sevgiler…
Özge Dündar Ta?k?n
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.