Doula deste?i ister misiniz?

Doula deste?i ister misiniz?

Doula ihtiyaç m??

1- Do?um sürecinizde farkl? do?um pozisyonlar? denemeyi dü?ünüyor musunuz?

 • Evet
 • Hay?r 

2- E?iniz do?um sürecinizde size destek olmak istiyor mu?

 • Evet
 • Hay?r  

3- Do?um ba?lad?ktan sonra belirli bir süre evde kalmay? planl?yor musunuz?

 • Evet
 • Hay?r

4- Do?umunuzda forceps ve vakum kullan?lmas?n?n önüne geçmek için bir?eyler yapmak ister misiniz?

 • Evet
 • Hay?r

5- Do?um süreciniz boyunca sizi rahatlatmak için bilgili birinin size destek olmas? ho?unuza gider mi?

 • Evet
 • Hay?r

6- Do?um sürecinizin daha k?sa olmas?n? ister misiniz?

 • Evet
 • Hay?r

7- Do?umda doulan?n rolü hakk?nda bilgiye sahip misiniz?

 • Evet
 • Hay?r

8- Bebe?inizi emzirmek sizin için önemli midir?

 • Evet
 • Hay?r

9- Do?um plan?n?z var m??

 • Evet
 • Hay?r

10- Sezaryen olma olas?l???n?z? a?a??ya çekmek için bir?eyler yapmak ister misiniz?

 • Evet
 • Hay?r

Verdi?iniz cevaplar?n ço?u evetse hemen bir doula aray???na girmenizi tavsiye ederim E?er hay?rlar ço?unluktaysa do?um süreci ve doulal?kla ilgili biraz daha ara?t?rma yapabilirsiniz.
Sevgiler
Özge

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.