Doula ?? Ba??nda

Bu k?zda ne yap?yor demeyin, anneler do?al do?umlarda en çok sacruma ters bask?dan ho?lan?yorlar ve foto?rafta da gördü?ünüz gibi sanc?ya kar?? ters bask?y? sa?lamaya çal??an bir doulan?n kollar? yorulursa, tüm vücudundan güç alabilmek için yata?a ç?kabilir 😉
Sonuç olarak hedefimiz annenin do?um dalgalar?n? rahat a?abilmesi…
Not: Bu foto?raf çekilirken anneniz 7-8 cm deydi.
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.