Dünya Doula Haftas?

Bu hafta Dünya Doula Haftas?, her y?l 22/28 Mart aras? doulalar kendilerini tan?tmak, becerilerini hem kendi aralar?nda hem de anne adaylar? ile payla?mak için çe?itli etkinlikler yap?yorlar. Bizde bu sene biraz daha aktif bir ?ekilde tüm hafta boyunca biri Ankara, biri Bursa ve di?erleri ?stanbul olmak üzere pek çok etkinlik organize ettik. Etkinliklerimiz ücretsiz ya da sembolik bir ücret kar??l???ndad?r.

28 Mart cumartesi ise Akmerkezde olaca??z. Gelin tan??al?m, konu?al?m :)

11084255_1435201030105716_8592423147101291805_n

20327_1435874386705047_1842877388818547057_n 11041670_1434307313528421_7834937977006226350_n

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.