Ebe P?nar ve Emzirme Manifestosu

Sabah uyand???mda 1-7 Ekim aras?n?n emzirme haftas? oldu?unu pek muhterem instagram hesab?mdan ö?rendim. Bu tür tarihleri hiç akl?mda tutamam. Dedim gün içinde zaman bulay?m da bloguma konuyla ilgili bir?eyler yazay?m.

Ben bunlar? dü?ünürken Sevgili Ebemiz P?nar konu ile ilgili k?sa ve öz, harika bir manifesto yazm??… ??te benimde sonuna kadar ayn? fikirde oldu?um o harika yaz?;
Ebe p?nar ve emzirme manifestosu, doula özge dündar ta?k?n
Ebe P?nar ve Emzirme Manifestosu
He annenin do?du?u gibi bebe?ini koynuna alma, her bebe?in do?ar do?maz annesinin kokusuna kavu?mas? ve emmeye ba?lamas?,
Her annenin verimli ve rahat emzirme tekniklerini ö?renmesi,
Hamilelik, do?um ve sonras? süreçlerde “Anne Dostu-Bebek Dostu” ekip ve hastane önceli?i,
Yeni do?um yapm?? anneleri ya da emzirmeyen anneleri “benim sütüm bu kadar gelirdi, taa bu ya??na kadar emzirdim, böyle kaymak tutard?, böyle kilo al?rd?” gibi sohbetlerden kurtar?c? bir anne dostu timinin olmas?,
Her annenin verimli ve rahat emzirme tekniklerini ö?renmesi,
“Neden emzirme, neden anne sütü, nas?l emzirme” sorular?na daha hamileyken cevaplar aranmas?,
?stedi?i yerde, istedi?i gibi emzirebilme özgürlü?ünün olmas?, i? yerlerinde rahatça süt sa??labilmesi,
D??ar?daki bebek bak?m odalar?n?n rahatl?kla ula??labilir ve zindan yerine iç ferahlat?c?, havadar bir ortama sahip olmalar?,
Çal??an annelerin süt izinlerini rahatl?kla kullanabilmesi,
Emzirme ile ilgili hurafelerden hami? ve yeni annelerin zihinlerinin ar?nmas? ve rahatlamas?,
Acil durumlarda babalar?nda emzirebilmesi :)
Emziren annelerin günde üç ö?ün alk??lanmas?…
Sevgiler, Ebe P?nar
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.