EFT ( Duygusal Özgürle?me Tekni?i )

EFT (Duygusal özgürle?me tekni?i)
Geçti?imiz cumartesi Eft Master Uygulay?c?s? Sevgili Süheyla P?nar Alper‘in Do-um‘ da düzenledi?i eft ye giri? e?itime kat?ld?m. Bu e?itim hamilelik, do?um ve sonras?nda, stres, a?r?, korkular, mide bulant?s?, rahim a?z?n?n aç?lmamas? ve travma tedavilerinde kolayl?kla uygulanan, son derece güvenli ve çok güçlü bir enerji çal??mas?d?r.
Dünyada oldukça yayg?n kullan?m? olan bu çal??ma hamilelik, do?um ve sonras?ndaki s?k?nt?lar? h?zla hafifletebilece?i gibi ortadan da kald?rabiliyor.
Eft  vücudumuzdaki baz? akapunktur noktalar?na minik vuru?lar yaparken baz? kurulum cümlelerini tekrarlayarak i?leyen, duygusal ve fiziksel stresi h?zla hafifleten bu yöntem, kendi kendinize, e?inizin yada do?um destekçinizin yard?m?yla uygulanabilir.
Ben ve e?im günlük hayat?m?zda eft den yard?m almaya ba?lad?k. Hatta son kat?ld???m do?umda da kulland?m.
Doula çantama yeni bir yard?mc? daha eklendi, çok mutluyum :)
Hamilelik ve do?umda eft uygulamalar? hakk?nda daha detayl? bilgi için;
Sevgiler

 

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.