indir

Hamilelikte egzersiz

Hamileli?inizin ilerleyen aylar?nda de?i?en vücut ?ekliniz sizi birazc?k rahats?z etmeye, basenler yanlara do?ru yay?lmaya, göbek büyümeye, selülit istilas? tüm vücudu itinayla sarmaya ba?lam??t?r.Bebe?iniz büyüdükçe omurgan?za binen yük miktar? artm??, kalçan?n içinden baca?a vuran, bel, s?rt ve bilumum farkl? bölgelerde kendini...
kjbkhb

Stüdyomuzu tuttuk :)

Sonunda stüdyomuzu kiralad?k,üzerimizden büyük bir yük kalkt?.Ku? gibi hafifledim. Her?ey gönlümüzden geçti?i gibi ilerliyor,iyi insanlar kar??m?z? ç?k?yor,in?allah böyle de devam edecek. Ufuk’la hayat?m?zdaki fazlal?klar? at?p,yepyeni bir ba?lang?ç yapmaya karar verdi?imizden beri bazen gergin,bazen bu balonlar gibi mutlu günler geçiriyoruz.Bizim için...