Hamilelik Sürecinde Pilatesin Faydalar?

P?LATES YAPAN ANNE ADAYLARI;
 1. Egzersizle bedeninin fark?na varan anne,hem hamilelik hem de do?um sürecine daha kolay uyum sa?lar.
 2. Pelvis taban kaslar?-Kegel kaslar? güçlenir,gebelikte ve sonras?nda olu?an idrar kaç?rma problemleri ortadan kalkar.
 3. Do?um sonras? annenin vücudu çok daha çabuk eski formuna kavu?ur.
 4. Do?um sonras? uterus çok daha kolay toparlan?r.
 5. Pilates gebelikte görünen, haz?ms?zl?k ve ödem gibi sorunlar?n azalmas?na yard?mc? olur.
 6. ?çerdi?i nefes egzersizi sayesinde hem gev?eyen ve uzayan kar?n kaslar?n?n çok daha çabuk güçlenip, toparlanmas?n? sa?larken annenin, gebelik sürecinde ya?ad??? duygusal dalgalanmalardan daha az etkilenmesine sebep olur.
 7. Anne aday?, yapt??? egzersiz sayesinde uykuya daha çabuk dalar, gününü zinde ve motive ?ekilde geçirir.
 8. Cinsel ya?am?n do?um sonras? normale dönmesini kolayla?t?r?r.
 9. Hormonlar?n etkisiyle zay?flayan gö?üs kaslar?n?n kuvvetlenmesini sa?lar.
 10. Egzersiz s?ras?nda zihinsel fark?ndal??? ve anda kalmay? sa?lad??? için pilates, ki?iye mental olarak rahatlama sa?lar.
 11. Bel,s?rt ve siyatik a?r?lar? ortadan kalkar ve anne gebelik sürecini çok daha keyifli geçirir.


Not:Hamilelik sürecinizde pilatese ba?lamadan önce doktorunuzdan onay almal?s?n?z.

Sevgiler
Özge

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.