Makat Bebekler ve Moxa Terapi

Moxa çubu?ula bendeniz lohusa doula ( postpartum doula ) e?itimim s?ras?nda tan??t?m ve çok ilgimi çekti. Hemen yurt d???na giden bir arkada??ma sipari? verip heyecanla moxalar?m?n gelmesini bekledim. Ve sonunda geldiler :)

Makat Bebekler ve Moxa Terapi

Moxa çubuklar?

 

Moxa çubu?unun ana bile?eni pelin otudur.Yurt d???nda akapunktur tedavisinde s?kça kullan?lan, bir çin t?bb? tedavi yöntemidir.
Burada sizlere moxa terapiden bahsetmemin as?l nedeni, uygulaman?n breech baby yani makat geli?i bebeklerin normal do?um için optimum pozisyona dönmelerini sa?lamas? ve uygulaman?n da oldukça kolay ve ucuz olmas?.
Çinli akapunktur uzmanlar?, üç bin y?l önce hamile kad?nlar? moxa uygulamas?yla tedavi etmeye ba?lam??lar. Yap?lan bir çok bilimsel ara?t?rma bat?da uygulaman?n güvenilirli?ini ve tan?nmas?n? artt?rm??. 
JAMA dergisinde ( Journal of American Medical Association ) 1998 y?l?nda, bat?daki hamile kad?nlara uygulanan Moxa terapi hakk?nda bir ara?t?rma yay?nlam??.
Hollanda’da yap?lan bu ara?t?rmada, makat geli?i bebekleri olan 
annelere 33. ve 36. hafta aras? uygulanan moxa tedavisi ile 
bebeklerin kendili?inden dönme olas?l???n?n %50 den, %75′ e ç?kt??? görülmü?tür. 
Tabi moxa sadece makat bebekleri döndürmek için kullan?lmaz, aynen akapunktur gibi pek çok rahats?zl???n tedavisi için kullan?l?r.
Moxa çubu?u büyük bir puroya benzer.Dumanl? ve dumans?z olarak iki cinsi mevcuttur. Dumanl? olan? yanarken tütsü gibi bir duman ç?kar?r. 
Uygulamaya ba?lamak için aynen sigara yakar gibi moxan?n bir ucunu çakmak, mum yada benzeri yak?c? bir aletle yakmal?s?n?z. A?a??da izleyece?iniz videoda da ayr?nt?l? olarak görebilirsiniz. Yanan ucu aya??n?z?n en küçük parma??n?n t?rnak d???na (Bladder 67) yakla??k bir santim kadar yakla?t?r?p be? dakika bekliyoruz. Be? dakikan?n sonunda di?er aya??m?z?n küçük t?rna??n?n yan?na geçiyoruz ve orada da be? dakika tutuyoruz. Ard?ndan bir tur daha sa? ve sol aya?a uygulayabilirsiniz. 

Makat bebekler ve moxa terapi

Makat geli?i bebeklerin dönmesi için moxa terapi

 

Makat bebeklerin dönmesini sa?lamak için, gün içinde iki kere ve her seferinde yirmi dakika moxa uygulamas? yapmal?s?n?z. Bu uygulamay? yaparken e?lerinizden yada bir yak?n?n?zdan yard?m isteyin, ayn? a?a??daki videodaki gibi rahat edece?iniz bir pozisyonda olun ve di?er ki?i moxay? uygulas?n. 
Dikkat Edecekleriniz
*Moxan?n s?cakl???n? cildinizde hissetmelisiniz ama unutmay?n ucu oldukça yak?c?d?r. Cildinizden uzak tutmal?s?n?z!!! 
*Moxa kesinlikle ac? vermez, yan etkisi yoktur. Sadece YO?UN bir ?s? yayar.
*Uygulamay? yaparken oday? havaland?r?n, duman alt? kalmay?n.
*Moxa uygulamas? esnas?nda bebe?iniz hareketlenip, tekme atabilir. Korkmay?n :)
*Uygulamay? bir hafta yapt?ktan sonra muhakkak bebe?inizin dönüp, dönmedi?ini kontrol ettirin. E?er dönmediyse Moxaya 4-5 gün ara verin ve tekrar bir hafta yap?n. Bebe?iniz döndü?ünde moxa uygulamas?n? b?rak?n.
*Moxay? uygularken yan?n?zda bir küllük olsun. Yand?kça ayn? sigara külü silker gibi temizlemelisiniz.

Moxa yanarken yo?un bir koku yay?yor ve hafif bir duman b?rak?yor. Rahats?z olmazsan?z zaten bir sorun yok.
Uygulamaya ba?lamadan önce doktorunuza yada bir akapunktur uzman?na dan??arak kullanman?z? tavsiye ederim. Tabi moxadan haberleri olmayabilir.
O zaman ?u linkleri ve benim yaz?m? incelemelerini önerebilirsiniz. 
http://www.acupuncturebrooklyn.com/alternative-health/how-to-use-pole-moxa
https://www.birthinternational.com/articles/midwifery/37-if-your-baby-is-breech
http://www.breech.co.uk/thetreatment.phphttp://acupuncture.rhizome.net.nz/Downloads/Sample%20Chapter.pdf

Moxa nas?l oluyorda bebe?in dönmesini sa?l?yor?

T?rna??n?z?n yan?nda moxay? yakla?t?rd???n?z ( akapunktur noktas? bladder 67 yada Zhi Yin) , pelvisinizde ( pelvic floor ) s?cak enerji YANG olu?maya ba?l?yor. Bu ?s?nma pelvisteki hareketi tetikler. Rahiminizde pelvis bölgesinde bulundu?u için, olu?an s?cakl???n hareketi bebe?inizin de hareketlenip dönmesini sa?lar.

Bat? t?p bilimine göre moxa terapi, rahimdeki kan dola??m?n? artt?r?r, böbrek üstü bezi ve böbrek üstü bezi üreten hormonlar? uyar?r ve böylece rahim kas dokusunu olumlu yönde etkiler. Spontan dönü? için bebek aktifle?tirilir.


Moxan?n Güvenilirli?i

*Moxa terapi do?mam?? bebe?iniz ve sizin için son derece güvenli bir uygulamad?r. Bebekle hiçbir zaman do?rudan temasa geçilmez sadece kendili?inden dönmesi için hareketlenmesi sa?lan?r.
*Bebe?i d??ar?dan döndürmeye çal??an tekniklerin aksine moxa, anne için oldukça konforludur.
*Bilinen bir yan etkisi yoktur.
*33-36. haftalarda uyguland???nda bebe?in kendili?inden dönme ?ans? % 75 oran?nda artar.
*Oldukça ucuz bir yöntemdir, evde rahatl?kla uygulanabilir.
Makat geli?i bebekleri olan anneler, sezaryen karar? almadan güvenilirli?i kan?tlanm?? yöntemleri denemeleri gerekti?ini dü?ünüyorum. Moxada onlardan biri…
Denemeye de?er…
Sevgiler
Özge
Not: Fazladan bir kutu moxam var.?lgilenen olursa ücretsiz olarak benden temin edebilir.
Kaynak:?çsel Do?um Postpartum Doula E?itimi

http://www.acupuncturebrooklyn.com/alternative-health/how-to-use-pole-moxa

https://www.birthinternational.com/articles/midwifery/37-if-your-baby-is-breech
http://www.breech.co.uk/thetreatment.phphttp://acupuncture.rhizome.net.nz/Downloads/Sample%20Chapter.pdf

 
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

18 Yorum

 1. Anonymous :

  merhaba. Yazınızı arkadaşımın tavsiyesiyle okudum ve bu konu da bu aralar beni ziyadesiyle ilgilendiriyor. Bebeğim makat geliş ve doktorum bu yüzden sezaryen olabileceğimi söylüyor tahmin edersiniz ki. Moxa ilgimi çekti fakat pek fazla vaktim yok 35. Haftadayım yurt dışından istetmem pek mümkün değil . Siz elinizde fazladan bir kutu olduğunu söylemişsiniz bana bu konuda yardımcı olursanız çok mutlu olacağım . Cevabınızı merakla bekliyorum.

 2. Ozge Dundar Taskin :

  Merhaba, tabi ki yardımcı olurum. Bana adresinizi mail atarsanız size kargolarım yada yakınsak bir şekilde benden alabilirsiniz. Telim blogda yazılı, beni arayabilirsinizde.
  sevgiler

 3. Anonymous :

  merhaba yazınızı okudum. çok yakınımın bebeği olacak ve 35. hafta hala bebek dönmedi. internetten nereden moxa çubuğu bulabilirim araştırdım.bulamadım. sizde varmı acaba

 4. Funda :

  Özge hanımm elinizde tütsü kaldı ise ve ücreti ne ise ödeyerek almak isteriz.. Minik meleğim dönmeme konusunda ısrarcı.. Acil dönüşünüzü bekliyorum.. :((

 5. Anonymous :

  Ozge Hanim bende 38.haftamdayim ve benim oğlumda dönmemekte direniyor fazla zamanım yok.doktorum sezeryan diye tutturdu:(((sezeryani hiç ama hiç istemiyorum su anda yurt disindanda getirtemeyecegim için elinizde tutsu kaldysa almak isterim.tabiki bedeliyle.cok teşekkürler…

 6. Anonymous :

  Özge hanım merhaba,

  elinizde mevcut ise satın almak isterim, 33. haftadayım ancak donmeyecek dıye korkuyorum onlem almak ıstıyorum, teşekkürler.
  canan

 7. Anonymous :

  Merhaba,
  Tütsülerden getirteceğinizi yazmışsınız, geldiler mi? Geldiyse ücreti karşılığında temin etmek istiyorum. Gelmediyse Türkiye’de edinebileceğimiz bir yer yok mudur?

 8. Ayten Akgül :

  ozge hanim merhaba ben suan 35.haftadayim ve bebegim hala donmedi.normal dogum yapmayi cok cok istiyorum yazinizi okuyunca hem cok sevindim hem cok umutlandim.cubuklardan hala elinizde varmi yada nasil temin edebilirim yardimci olursaniz cok sevinirim.tesekkur ederim.

 9. Anonymous :

  Merhaba,

  Bebeğim 37 haftalık ve hala dönmedi:( ne yazık ki… Sezaryan olmak istemiyorum. Elinizde çubuklardan hala var ise ücreti karşılığında almak isterim.

  Sevgiler
  Simge

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.