Oylar?n?z Do?um Mele?ine :)

Bu y?lki Bumerang ödüllerine “En Çal??kan Blog” kategorisinden, yakla??k bir y?ld?r yazd???m blogumla bende aday oldum. 
Doula e?itimime ba?lad???mda, bize verilen ödevler için internetten ara?t?rma yaparken, do?um ve sonras? ile ilgili yok denecek kadar az bilgiye ula?t?m. Var olanlarda yaz?lar? birbirlerinden kopyalam??lard?. Bende ara?t?rmalar?m? sürekli yabanc? sitelerden yapmak zorunda kald?m.
Sonra bu blogu yazma fikri ortaya ç?kt?.Neden ö?rendi?im yeni ve güncel bilgileri payla?mayay?m dedim ve geçtim bilgisayar?m?n önüne. Uzunca bir süreyi blogumu olu?turmak için harcad?m.Renkler güzel olsun, beni yans?ts?n, blogumda dola?anlar s?k?lmas?n istedim, galiba fenada olmad?.

?imdide sizin desteklerinizi bekliyorum.Yukar?daki resmi t?klayarak bloguma oy verebilirsiniz.?imdiden çooook te?ekkürler.
Sevgiler
Özge
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.