?ems

Bildiklerini unut.
Gel al eline bir silgi,?u yeni ba?layan güne bildiklerini silmekle ba?la.
Zanlar?n?,yarg?lar?n?,ön yarg?lar?n? ve dahi bütün genellemelerini koy bir çuvala ve hepten terk et.
G?ybet etme sak?n.Bil ki dedikodu denen ?ey m?knat?s gibi kötü enerji çeker.
Kimsenin aleyhine konu?ma,uzaktan at?p tutma,insanlar? kem dille yarg?lama bil ki yan?l?rs?n.
Birini ne kadar çok a?a??lar ve d??larsan,onun durumuna dü?me ihtimalin o kadar artar.
Kainat?n matemati?idir.Bir koyar,bir al?r insan.Bilmeden kendi hesab?n? dürer.
Hiç bir konuda emin olma.
Kendini ayr?cal?kl? sayma.
Konumuna veya mevkine,ismine veya ?öhretine güvenme.
?u hayatta tüm zahiri kisveler sabun köpü?ünden ibarettir.Nazl? nazl? yükselir köpük,derken pat diye sönüverir.
Her zaman ba?kalar?ndan ö?renmeye aç?k ol.
En iyi bildi?in konularda bile kö?eli dü?ünme,büyük konu?ma.Cümlenin sonuna nokta de?il,ünlem de?il,virgül yahut üç nokta koy.Aç?k bir kap? b?rak daima.
Ne kadar bilsen de,hiçbir zaman yeterince bilemeyece?ini unutma.
Tevazudan ?a?ma,ancak o zaman kurtulabilirsin bilginin cehaletinden.

?ems
                                     ——————-
Bu sabah uyand???mda,?ans eseri gözüme ili?en bu yaz?y? sizinle payla?mak istedim.
Mutlu pazarlar.
Özge


Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

1 Yorum

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.