Stüdyomuzu tuttuk :)

Sonunda stüdyomuzu kiralad?k,üzerimizden büyük bir yük kalkt?.Ku? gibi hafifledim.

Her?ey gönlümüzden geçti?i gibi ilerliyor,iyi insanlar kar??m?z? ç?k?yor,in?allah böyle de devam edecek.
Ufuk’la hayat?m?zdaki fazlal?klar? at?p,yepyeni bir ba?lang?ç yapmaya karar verdi?imizden beri bazen gergin,bazen bu balonlar gibi mutlu günler geçiriyoruz.Bizim için i?in en önemli k?sm? halledilmi? gibi görünüyor,art?k geri kalan ayr?nt?lar? zevkle tamamlayaca??z.
Merak edenler stüdyomuz Bebek’te olacak.Bilenler vard?r belki Y?ld?r?m Kuaförü,i?te onun hemen üst kat? :)
Ben çok sevdim yeri,kocaman ayd?nl?k bir salonu var,içim çok ?s?nd?.Her?ey çok güzel olacak…
Geli?meleri foto?raflarla birlikte yazaca??m.
Sevgiler
Özge
Not:Arayan,soran,destek olan tüm ö?rencilerimize,arkada?lar?m?za çoook te?ekkürler :)
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.