Tanr?n?n Eli

Art?k uyanman?n ve mucizenin ta kendisi oldu?umuzu hat?rlaman?n zaman? geldi.
Günlük hayat?m?z bize bu gerçe?i ne kadar unutturmaya çal??sa da, ?ansl? olanlar?m?z hayat?n bize açt??? minik pencerelerden kafas?n? d??ar? uzat?p, yüzüne çarpan rüzgâr?n fark?na var?yor ve gülümsüyor…
Baz?lar?m?z ya?ad?klar?m?z? sözcüklere dökemesekte, derinlerde hissediyoruz…
Büyük bir ço?unlu?umuzsa öz benliklerini 7 /24 uyu?turan, ya?am sand?klar? sanal âlemlerinde robotla?m??, al?p verdikleri nefesin bile fark?na varmadan, insan?n ruhsal gücünü, yaratanla bir olan taraf?n? hayatlar?n?n bir yerinde unutmu? durumdalar. ??te o gücü unuttu?umuz belki de unutturuldu?umuz zamanlardan biri de do?um süreçlerimiz.
Yaz?m?n devam? için HT Hayat? ziyaret edebilirsiniz.
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone
Kategoriler: Genel Etiketler: .

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.