Yeni Ba?lang?ç

Yeni ba?lang?ç

Yeni Ba?lang?ç

Yaz ba??nda Ufuk’la hayat?m?zda radikal bir de?i?im yapmay? kafam?za koyduk ve ?u anda çal??t???m?z pilates stüdyosundan ayr?l?p kendi stüdyomuzu açmaya karar verdik.

Hani olur ya bazen t?kan?rs?n daha fazlas? olamaz, i?te bizim için de öyle olu?tu. Bu aralar s?k s?k bloguma yaz? yazamamam?n en önemli nedeni bu. Yer aramalar, isim aramalar, beyin f?rt?nalar?…
Henüz tam istedi?imiz gibi bir yer bulamad?k ama bizi harika bir yerin bekledi?ine eminiz.
Bu arada birde eylül ay?nda “postpartum doula” yani lohusa doula e?itimim ba?layacak. Eylül ve aral?kta toplam dört gün sürecek e?itim için yapmam gereken haz?rl?k ödevlerim ve okumalar?m var. Onlar? da bu ay içinde tamamlamam laz?m.
Yeni ba?lang?çlar hem çok güzel, hem de çok zor. Bilinmeze do?ru hareket ediyorsunuz, olan düzeninizi tamamen de?i?tirip yepyeni bir yola giriyorsunuz.
Zaman zaman korkuya, karamsar dü?üncelere kap?l?yorum. Ayn? do?um süreci gibi bizim de hayat?m?zdaki bu yeni ba?lang?ç biraz sanc?l? olacak. Bi dakka ?imdi akl?ma geldi sanc?l? olacak demeyece?im; kolayl?kla olacak, huzurla, sevgiyle, her istedi?imiz tamda zaman?nda bize sunulacak, do?ru zamanda, do?ru yerde olup, iyi insanlarla kar??la?aca??z, maddi manevi tam bir doyum içinde yeni i?imize ba?lay?p, huzurla, mutlulukla, ba?ar?yla ilerleyece?iz…
Pozitif dü?ünce olay? 😀
Her?ey çok güzel olacak…
( ve de öyle oldu  04.Temmuz.2014)
 
 
 
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

2 Yorum

  1. Ozlem Goksen :

    Eminim hersey guzele varacak. Sizin adiniza cok sevindim. Elini tasin altina sokmak her yigidin harci degil ama sizin gibi isini bilen insanlarda studyo acmayacaksa kim acacak ayol. Hadi acin, biz de etrafimiza yayalim. Sevgilerr !

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.