Yeni do?dum, yorgunum…

Yeni do?dum, yorgunum, doula, normal do?um

Annesiyle ten tene yenido?an

Yeni do?dum, yorgunum. Beni hemen annenim kuca??na verin, bu dünya so?uk, benim vücut ?s?m? en iyi annemin s?cakl??? dengeler. Lütfen göbek kordonumu hemen kesme doktor, benim geldi?im dünyayla aramdaki tek ba? o, beni bu günlere getiren, büyümemi sa?layan… B?rakta bu dünyaya al??ana, akci?erlerimi kendi kendime kullanana, geldi?im uzun yolda kan?m?n bir k?sm?n? b?rakt???m plasentamdan geri alana, kadar göbek kordonumu kesme!
Bize dokunmay?n, acele etmeyin. Sadece üzerimi örtün, annemin ç?plak tenindeyken b?rak?n onun gözlerine bakay?m, babamla tan??ay?m. I??klar? k?s?p, bizi biraz yaln?z b?rakabilir misiniz ?
Çok uzun yoldan geldim dedim ya hemen yemek yiyemem, memeyi a?z?ma t?k??t?rman?za gerek yok, ben zaten nas?l emece?imi biliyorum, memenin kokusunu uzaklardan al?yorum.
Belki anneme bana nas?l destek olaca??n? birazc?k gösterebilirsiniz ama unutmay?n anneler bebekleri için en iyisini bilirler. 
?unu da unutmay?n, dünyaya geleli çok az oldu ve ben sizin düzeninize al??ana kadar annemin sütünden ve sevgisinden ba?a bir ihtiyac?m yok. Beni annemden ay?rmay?n, benim sizin gibi kurallar?m da yok. ?stedi?im zaman sütümü emerim!
?nan?n ?u anda çok hassas?m, yeni dünyama al??maya çal???yorum.
Bana sayg?yla ho? geldin demeniz yeterli…
Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.