Yürüyün,Hareket Edin,Pozisyon De?i?tirin
Do?um sürecinizde hareketli olman?z,yürümeniz hem do?umun h?zlanmas?n?,bebe?in daha çabuk a?a??ya inmesini,hem de do?um sanc?s?yla daha kolay ba? etmenizi sa?lar.Yap?lan ara?t?rmalar sürekli yata?a ba?l? olan annelerin,do?um sanc?lar?n? çok daha fazla hissetti?ini göstermektedir.
En önemli nokta içgüdülerinizi takip edip,bedeninizin,nefesinizin fark?nda olmak.Sanc? s?ras?nda bedeninizi ihtiyac? olan duru?lara,pozisyonlara sokmak.Do?umda bu özgürlü?ünüzü destekleyecek bir ekiple beraber olmak .
Aç?lma sürecinin ba?lar?nda ço?u kad?n ayakta olmay?,yürümeyi tercih eder.Ik?nma süreci yakla?t?kça,dört ayak ya da yan yat?? pozisyonu daha s?k görülür.
Tüm do?um sürecinde buna ?k?nmada dahil,en son tercih etmeniz gerek pozisyon s?rt üstü yatmak olmal?d?r.Bu pozisyonda bebe?inize daha az oksijen gider,bebe?iniz strese girebilir ve sanc?lar dayan?lmaz bir hale gelir.
Bazen serum,suni sanc?,epidural ya da nst ye ba?land???n?zdan yatakta kalman?z gerekebilir.Bu süreçlerde de yan yatabilirsiniz.Hareket etmek isterseniz hastane personelinden yard?m isteyin,alternatif yöntemleri,pozisyonlar? sorun.
Hem?irelere,ebelere,doktorunuza sorular,alternatif yöntemler sormaya çekinmeyin.
Sevgiler
Özge

Bu yazıyı paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.